Zsge/t


Najważniejsze informacje - Zsge/T

Patron Stanisław Staszic

Adres Zsge/T

kard. S. Wyszyńskiego 3
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsge/T

632425421
Strona
Regon 31159594600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zsge/t znajduje się w miejscowości Konin pod adresem kard. S. Wyszyńskiego 3. Nr tel. do szkoły to 632425421. Numer faksu: 632491655. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na terytorium gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www technikum odwiedzimy pod adresem zsge.pl. Szkoła średnia techniczna widnieje w rejestrze pod numerem 31159594600000.

Uczeń technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 777, z czego 78 to słuchaczki, a 699 to uczniowie. Powiat konin ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2736 uczniów w powiecie przypada 11 innych szkół średnich technicznych (248,73 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 163,75 (50272 wychowanków na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 55 40,71 % 83,64 %
język polski ustny 53 68,21 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 40,71 % 13 (z 23) 13 (z 23) 13 (z 23) 384 (z 527)
język polski ustny 68,21 % 12 (z 23) 12 (z 23) 12 (z 23) 189 (z 520)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa