Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół Im. M. Kopernika


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

Aleje 1 Maja 22
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

632424557
Regon 31159629400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Zespół Szkół Im. M. Kopernika znajduje się w miejscowości Konin pod adresem Aleje 1 Maja 22. Telefon do szkoły zawodowej to 632424557. Nr faksu: 632426626. ZSZ mieści się na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.kopernik.konin.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 31159629400000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej nauka obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 240, z czego 141 stanowiły uczennice, a 99 stanowili uczniowie. Powiat konin ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1250 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (208,33 na placówkę), a średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa