Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Pl. J. Piłsudskiego 7
Miejscowość Wilczogóra
Kod pocztowy 62-550
Gmina Wilczyn
Powiat koniński
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

632683016
Regon 31159605800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Wilczogóra pod adresem Pl. J. Piłsudskiego 7. Nr tel. do szkoły to 632683016. Faks: 632683016. ZSZ znajduje się na obszarze gminy Wilczyn, powiat koniński , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 31159605800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile uczeń przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczących się w placówce była równa 127, z czego 49 stanowiły słuchaczki, a 78 to kursanci. Powiat koniński ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 217 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (54,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa