Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Kaliska 19
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-500
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

632429161
Regon 31150949600000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Konin pod adresem Kaliska 19. Numer tel. do szkoły zawodowej to 632429161. Fax: 632429161. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na terytorium gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.sosw.konin.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31150949600000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce była równa 51, z czego 22 stanowiły uczennice, a 29 to kursanci. Powiat konin ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 1250 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (208,33 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów na 179 placówek).

Mapa

szkoła zawodowa