Technikum - Zespół Szkół Im. M. Kopernika


Najważniejsze informacje - Technikum - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Technikum - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

Aleje 1 Maja 22
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

632424557
Regon 31159632500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum - Zespół Szkół Im. M. Kopernika mieści się w miejscowości Konin pod adresem Aleje 1 Maja 22. Numer telefonu do technikum to 632424557. Faks: 632426626. Technikum mieści się na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły średniej technicznej znajdziemy pod adresem www.kopernik.konin.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym posiada wpis w rejestrze pod numerem 31159632500000.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dokumentu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów pobierających edukację w placówce była równa 684, z czego 330 to uczennice, a 354 to uczniowie. Powiat konin ma zarejestrowane 11 szkoł technicznych, a województwo wielkopolskie - 307. Na 2736 uczniów w powiecie przypada 11 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (248,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 163,75 (50272 uczniów na 307 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny rozszerzony 1 10,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 112 47,38 % 81,25 %
język polski pisemny rozszerzony 1 38,00 % -
język polski pisemny podstawowy 112 51,10 % 98,21 %
język polski ustny 112 70,71 % 100,00 %
język angielski ustny 102 57,27 % 98,04 %
język angielski pisemny rozszerzony 8 58,63 % -
język angielski pisemny podstawowy 103 63,83 % 99,02 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny rozszerzony 10,00 % 6 (z 7) 6 (z 7) 6 (z 7) 171 (z 190)
matematyka pisemny podstawowy 47,38 % 7 (z 19) 7 (z 19) 7 (z 19) 160 (z 455)
język polski pisemny rozszerzony 38,00 % 6 (z 7) 6 (z 7) 6 (z 7) 179 (z 200)
język polski pisemny podstawowy 51,10 % 6 (z 23) 6 (z 23) 6 (z 23) 206 (z 527)
język polski ustny 70,71 % 7 (z 23) 7 (z 23) 7 (z 23) 143 (z 520)
język angielski ustny 57,27 % 8 (z 19) 8 (z 19) 8 (z 19) 164 (z 405)
język angielski pisemny rozszerzony 58,63 % 5 (z 8) 5 (z 8) 5 (z 8) 137 (z 219)
język angielski pisemny podstawowy 63,83 % 5 (z 19) 5 (z 19) 5 (z 19) 143 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa