Liceum Profilowane - Zespół Szkół Im. M. Kopernika


Najważniejsze informacje - Liceum Profilowane - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

Patron Mikołaj Kopernik

Adres Liceum Profilowane - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

Aleje 1 Maja 22
Miejscowość Konin
Kod pocztowy 62-510
Gmina miasto Konin
Powiat Konin
Województwo wielkopolskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Profilowane - Zespół Szkół Im. M. Kopernika

632424557
Regon 31159628800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Liceum Profilowane - Zespół Szkół Im. M. Kopernika znajduje się w miejscowości Konin pod adresem Aleje 1 Maja 22. Nr tel. do liceum to 632424557. Numer fax: 632426626. Liceum mieści się na terenie gminy Konin, powiat Konin , województwo wielkopolskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły licealnej można znaleźć pod adresem www.kopernik.konin.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 31159628800000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 30, z czego 26 stanowiły wychowanki, a 4 stanowili licealiści. Powiat konin ma zarejestrowane 30 liceów, a województwo wielkopolskie - 554. Na 3257 uczniów w powiecie przypada 30 innych szkół licealnych (108,57 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,14 (53259 wychowanków w wieku licealnym na 554 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 26 47,31 % 84,62 %
język polski pisemny podstawowy 26 49,65 % 100,00 %
język polski ustny 25 67,40 % 100,00 %
język angielski ustny 23 56,87 % 100,00 %
język angielski pisemny podstawowy 23 59,39 % 100,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 47,31 % 8 (z 19) 8 (z 19) 8 (z 19) 162 (z 455)
język polski pisemny podstawowy 49,65 % 7 (z 23) 7 (z 23) 7 (z 23) 233 (z 527)
język polski ustny 67,40 % 13 (z 23) 13 (z 23) 13 (z 23) 204 (z 520)
język angielski ustny 56,87 % 9 (z 19) 9 (z 19) 9 (z 19) 168 (z 405)
język angielski pisemny podstawowy 59,39 % 6 (z 19) 6 (z 19) 6 (z 19) 186 (z 409)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa