Liceum Ogólnokształcące Im. Bohaterów Westerplatte


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące Im. Bohaterów Westerplatte

Patron im. Bohaterów Westerplatte

Adres Liceum Ogólnokształcące Im. Bohaterów Westerplatte

Podhalańska 3
Miejscowość Jabłonka
Kod pocztowy 34-480
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 49290653500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące Im. Bohaterów Westerplatte mieści się w miejscowości Jabłonka pod adresem Podhalańska 3. Liceum działa na terytorium gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 49290653500000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów uczących się w placówce to 211, z czego 170 to licealistki, a 41 to licealiści. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 32 licea, a województwo małopolskie - 475. Na 2940 uczniów w powiecie przypada 32 innych licealnych szkół średnich (91,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 licealistów na 475 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 57,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 1 93,30 % -
język polski pisemny podstawowy 71 60,80 % 93,00 %
język polski ustny podstawowy 71 62,40 % 93,00 %
język angielski pisemny podstawowy 70 65,00 % -
język angielski ustny podstawowy 70 69,90 % -
matematyka pisemny podstawowy 71 69,80 % 93,00 %
język rosyjski pisemny podstawowy 1 96,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 1 100,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 57,00 % 2 (z 4) 1 (z 4) 8 (z 21) 115 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 93,30 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 21) 10 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 60,80 % 2 (z 4) 2 (z 4) 9 (z 30) 97 (z 448)
język polski ustny podstawowy 62,40 % 1 (z 4) 1 (z 4) 17 (z 30) 302 (z 448)
język angielski pisemny podstawowy 65,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 11 (z 29) 170 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 69,90 % 1 (z 3) 1 (z 3) 8 (z 29) 117 (z 440)
matematyka pisemny podstawowy 69,80 % 1 (z 4) 1 (z 4) 6 (z 30) 63 (z 448)
język rosyjski pisemny podstawowy 96,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 7 (z 77)
język rosyjski ustny podstawowy 100,00 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 4) 2 (z 77)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa