Gminne Przedszkole Samorządowe


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole Samorządowe

Adres Gminne Przedszkole Samorządowe

Piusa Jabłońskiego 9
Miejscowość Jabłonka
Kod pocztowy 34-480
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole Samorządowe

182652333
Regon 00097139900000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole Samorządowe znajduje się w miejscowości Jabłonka pod adresem Piusa Jabłońskiego 9. Nr tel. do przedszkola to 182652333. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest gmina. Przedszkole figuruje w rejestrze pod numerem 00097139900000.

Do przedszkola kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i organizowane są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 230, z czego 121 to dziewczynki, a 109 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 17 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,07 nauczycieli. Stosunek nauczycieli nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 3,25. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 53 przedszkola, a województwo małopolskie - 1123. Na 2090 uczniów w powiecie przypada 53 innych przedszkoli (39,43 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 58,91 (66159 przedszkolaków na 1123 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Jabłonka: 2
  • w gminie Jabłonka: 7
  • powiat nowotarski: 108
  • województwo małopolskie: 1603

Mapa