Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Podhalańska 3
Miejscowość Jabłonka
Kod pocztowy 34-480
Gmina Jabłonka
Powiat nowotarski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 49290655800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum mieści się w miejscowości Jabłonka pod adresem Podhalańska 3. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terytorium gminy Jabłonka, powiat nowotarski , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Technikum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 49290655800000.

Kursant szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

W 2013 roku łączna liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 129, z czego 73 to słuchaczki, a 56 stanowili kursanci. Powiat nowotarski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 2398 uczniów w powiecie przypada 10 innych techników (239,8 na placówkę), a średnia w województwie to 204,66 (50347 wychowanków na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski ustny podstawowy 31 45,00 % 74,00 %
język polski pisemny podstawowy 31 67,40 % 74,00 %
język niemiecki ustny podstawowy 3 53,30 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 57,00 % -
język angielski ustny podstawowy 28 54,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 28 60,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 31 55,40 % 74,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski ustny podstawowy 45,00 % 3 (z 4) 3 (z 4) 28 (z 30) 424 (z 448)
język polski pisemny podstawowy 67,40 % 1 (z 4) 1 (z 4) 3 (z 30) 32 (z 448)
język niemiecki ustny podstawowy 53,30 % 2 (z 4) 2 (z 4) 10 (z 21) 163 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 57,00 % 1 (z 4) 2 (z 4) 9 (z 21) 116 (z 281)
język angielski ustny podstawowy 54,30 % 2 (z 3) 2 (z 3) 18 (z 29) 291 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 60,80 % 2 (z 3) 2 (z 3) 12 (z 29) 217 (z 440)
matematyka pisemny podstawowy 55,40 % 2 (z 4) 2 (z 4) 12 (z 30) 148 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr