Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białej


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białej

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białej

Os.Tysiąclecia 16
Miejscowość Biała
Kod pocztowy 48-210
Gmina Biała
Powiat prudnicki
Województwo opolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 16019992500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Białej mieści się w miejscowości Biała pod adresem Os.Tysiąclecia 16. Szkoła zawodowa mieści się na terytorium gminy Biała, powiat prudnicki , województwo opolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 16019992500000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technikum, jednak wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zyskuje wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez kursanta. W szkole o profilu zawodowym szczególny nacisk położono na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków pobierających naukę w placówce to 56, z czego 15 to uczennice, a 41 stanowili słuchacze. Powiat prudnicki ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo opolskie - 64. Na 474 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (79 na placówkę), a średnia w województwie to 95,89 (6137 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 64 placówek).

Mapa