Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Spółdzielcza 6
Miejscowość Pińczów
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 29244000800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Pińczów pod adresem Spółdzielcza 6. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29244000800000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk położono na naukę zawodu. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 130, z czego 45 to słuchaczki, a 85 to słuchacze. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 150 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (37,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa