Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Batalionów Chłopskich 5
Miejscowość Pińczów
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

413766005
Regon 26062898400000
Organ prowadzący Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Złote Ser

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy mieści się w miejscowości Pińczów pod adresem Batalionów Chłopskich 5. Numer telefonu do placówki to 413766005. Numer fax: 413766005. Placówka mieści się na terenie gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest fundacje. Stronę www placówki znajdziemy pod adresem www.fundacjazloteserce.com.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 26062898400000. Jednostka rejestracyjna dla Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy to powiat ziemski.

Powiat pińczowski ma zarejestrowane 24 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo świętokrzyskie - 514. Na 155 uczniów w powiecie przypada 24 innych placówek edukacyjnych (6,46 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 6,2 (3186 kursantów na 514 placówek).

Mapa