Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

OKRZEI 63
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 29244793810000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 mieści się w miejscowości Jędrzejów pod adresem OKRZEI 63. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje na obszarze gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 29244793810000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ kształcenia zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez kursanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do dobrowolnego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce była równa 259, z czego 75 to uczennice, a 184 stanowili słuchacze. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 306 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (51 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa