Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

Bohaterów Warszawy 120
Miejscowość Busko-Zdrój
Kod pocztowy 28-100
Gmina Busko-Zdrój
Powiat buski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3

413784687
Regon 29243806900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 3 mieści się w miejscowości Busko-Zdrój pod adresem Bohaterów Warszawy 120. Numer tel. do szkoły to 413784687. Fax: 413784687. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Busko-Zdrój, powiat buski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem zstio-busko.prv.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 29243806900000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat buski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 421 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (70,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa