Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Broninie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Broninie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Broninie

59
Miejscowość Bronina
Kod pocztowy 28-100
Gmina Busko-Zdrój
Powiat buski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Broninie

413786858
Regon 29243095500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Broninie znajduje się w miejscowości Bronina pod adresem 59. Numer tel. do szkoły zawodowej to 413786858. Fax: 413786858. Szkoła o profilu zawodowym funkcjonuje na terenie gminy Busko-Zdrój, powiat buski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.sosw-bronina.edu.pl. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 29243095500000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje praktyczne, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 36, z czego 10 stanowiły kursantki, a 26 to uczniowie. Powiat buski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 421 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (70,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa