Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej W Pińczowie


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej W Pińczowie

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej W Pińczowie

1-go Maja 2
Miejscowość Pińczów
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej W Pińczowie

413575643
Regon 29130786200185
Organ prowadzący Świętokrzyskie Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej W Pińczowie znajduje się w miejscowości Pińczów pod adresem 1-go Maja 2. Numer telefonu do szkoły to 413575643. Numer fax: 413575643. Szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 29130786200185. Jednostka rejestrująca dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej W Pińczowie to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący kwalifikacje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat pińczowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 150 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (37,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa