Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Pińczowie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Pińczowie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Pińczowie

Piłsudskiego 13
Miejscowość Pińczów
Kod pocztowy 28-400
Gmina Pińczów
Powiat pińczowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Pińczowie

413573013
Regon 29289494000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna W Pińczowie znajduje się w miejscowości Pińczów pod adresem Piłsudskiego 13. Nr tel. do szkoły to 413573013. Fax: 413573013. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na terytorium gminy Pińczów, powiat pińczowski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem soswpinczow.org.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 29289494000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce to 20, z czego 7 stanowiły słuchaczki, a 13 stanowili słuchacze. Powiat pińczowski ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 150 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (37,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa