Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Mickiewicza 23
Miejscowość Busko-Zdrój
Kod pocztowy 28-100
Gmina Busko-Zdrój
Powiat buski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

413784386
Regon 29244191800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 mieści się w miejscowości Busko-Zdrój pod adresem Mickiewicza 23. Numer tel. do szkoły to 413784386. Numer fax: 413784515. ZSZ działa na terenie gminy Busko-Zdrój, powiat buski , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Portal internetowy zasadniczej szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsti.pl. ZSZ znajduje się w rejestrze pod numerem 29244191800000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz praktycznego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kompetencje zawodowe, o ile uczeń przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat buski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 421 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (70,17 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa