Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 3 W Chmielniku


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 3 W Chmielniku

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 3 W Chmielniku

Dygasińskiego 11
Miejscowość Chmielnik
Kod pocztowy 26-020
Gmina Chmielnik
Powiat kielecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 3 W Chmielniku

413542894
Regon 29288919700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Zespole Szkół Nr 3 W Chmielniku mieści się w miejscowości Chmielnik pod adresem Dygasińskiego 11. Numer tel. do szkoły to 413542894. Numer fax: 413542894. ZSZ ma lokalizację na terenie gminy Chmielnik, powiat kielecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Serwis www zasadniczej szkoły zawodowej odwiedzimy pod adresem www.zs3.chmielnik.com. ZSZ widnieje w rejestrze pod numerem 29288919700000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat kielecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 234 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (29,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa