Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Dla Niepełnosprawnych Ruchowo


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Dla Niepełnosprawnych Ruchowo

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Dla Niepełnosprawnych Ruchowo

Rehabilitacyjna 1
Miejscowość Busko-Zdrój
Kod pocztowy 28-100
Gmina Busko-Zdrój
Powiat buski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Dla Niepełnosprawnych Ruchowo

413784119
Regon 29244129000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna Dla Niepełnosprawnych Ruchowo znajduje się w miejscowości Busko-Zdrój pod adresem Rehabilitacyjna 1. Numer telefonu do szkoły to 413784119. Faks: 413784119. Zasadnicza szkoła zawodowa działa na terytorium gminy Busko-Zdrój, powiat buski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem http://www.sosw.tbu.pl. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 29244129000000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i technikum, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk położono na edukację zawodową. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub podnosić swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 37, z czego 6 stanowiły słuchaczki, a 31 to słuchacze. Powiat buski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 421 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (70,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa