Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Jędrzejowie


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Jędrzejowie

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Jędrzejowie

F. Przypkowskiego 3
Miejscowość Jędrzejów
Kod pocztowy 28-300
Gmina Jędrzejów
Powiat jędrzejowski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Jędrzejowie

413861978
Regon 29283499000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 W Jędrzejowie mieści się w miejscowości Jędrzejów pod adresem F. Przypkowskiego 3. Telefon do szkoły zawodowej to 413861978. Faks: 413861978. ZSZ mieści się na terytorium gminy Jędrzejów, powiat jędrzejowski , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 29283499000000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, jednak tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy zajmuje trzy lata. W ramach zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Stąd w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom dokumentujący umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego testu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 20, z czego 13 stanowiły kursantki, a 7 to kursanci. Powiat jędrzejowski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 306 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (51 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa