Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

MICKIEWICZA 6
Miejscowość Busko-Zdrój
Kod pocztowy 28-100
Gmina Busko-Zdrój
Powiat buski
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1

413787921
Regon 29243982100000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 znajduje się w miejscowości Busko-Zdrój pod adresem MICKIEWICZA 6. Telefon do szkoły zawodowej to 413787921. Nr faksu: 413787921. ZSZ ma lokalizację na obszarze gminy Busko-Zdrój, powiat buski , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zsp1busko.pl. ZSZ funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29243982100000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, lecz tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym zdobywanie wiedzy obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez praktykanta. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na praktykę zawodową. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile kursant podejdzie do dobrowolnego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu ZSZ naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków pobierających edukację w placówce była równa 104, z czego 87 to słuchaczki, a 17 stanowili kursanci. Powiat buski ma zarejestrowane 6 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 421 uczniów w powiecie przypada 6 innych szkół zawodowych (70,17 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów na 79 placówek).

Mapa