Szkoła Podstawowa Nr 5


Informacje ogólne

Adres Żwirki i Wigury 85
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322322056
Fax 324011950
Strona
Regon 00072161000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 390
Liczba uczennic 181
Liczba uczniów 209
Całkowita liczba nauczycieli 40
Nauczyciele - pełen etat 28
Nauczyciele - pół etatu 12

Szkoła Podstawowa Nr 5 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Żwirki i Wigury 85. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 322322056. Numer fax: 324011950. Jednostka szkolna mieści się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Serwis www instytucji szkolnej można odwiedzić pod adresem sp5-gliwice.com.pl. Instytucja edukacyjna figuruje w rejestrze pod numerem 00072161000000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnego etapu, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu szkoły podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci pobierających edukację w placówce wynosiła 390, z czego 181 to dziewczynki, a 209 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 40 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 12 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczających zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 2,33. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 uczniów na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa