Technikum Nr 10


Informacje ogólne

Adres TOSZECKA 25B
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322705754
Fax 322705754
Strona
Regon 24069404000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 245
Liczba uczennic 14
Liczba uczniów 231

Technikum Nr 10 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem TOSZECKA 25B. Numer tel. do technikum to 322705754. Numer faksu: 322705754. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem www.zsme.edu.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 24069404000000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą nauczane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku ogólna ilość kursantów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 245, z czego 14 stanowiły uczennice, a 231 to uczniowie. Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół średnich technicznych (114,32 na placówkę), a średnia w województwie to 169,63 (64630 uczniów na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 31 49,40 % -
język polski pisemny podstawowy 31 51,50 % -
język polski ustny podstawowy 30 67,50 % -
język angielski ustny podstawowy 27 57,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 28 65,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 49,40 % 15 (z 40) 15 (z 40) 15 (z 40) 242 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 51,50 % 21 (z 39) 21 (z 39) 21 (z 39) 261 (z 644)
język polski ustny podstawowy 67,50 % 16 (z 39) 16 (z 39) 16 (z 39) 337 (z 641)
język angielski ustny podstawowy 57,00 % 15 (z 39) 15 (z 39) 15 (z 39) 332 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 65,30 % 19 (z 39) 19 (z 39) 19 (z 39) 233 (z 652)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr