Technikum Uzupełniajace Nr 10 Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniajace Nr 10 Dla Dorosłych

Adres Technikum Uzupełniajace Nr 10 Dla Dorosłych

Kazimierzowska 60
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-543
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniajace Nr 10 Dla Dorosłych

228496218
Regon 01581970200000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniajace Nr 10 Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kazimierzowska 60. Numer tel. do technikum to 228496218. Nr faksu: 228496218. Szkoła średnia o profilu technicznym działa na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły średniej technicznej można odwiedzić pod adresem www.zso.edu.pl. Szkoła średnia techniczna figuruje w rejestrze pod numerem 01581970200000.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczących się w placówce to 101, z czego 91 stanowiły słuchaczki, a 10 to słuchacze. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich o profilu technicznym (185,41 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Mapa