Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza


Informacje ogólne

Adres Bełska 1/3
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-638
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228485386
Fax 228485386
Strona
Regon 01576955900000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Ogrodnicza znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Bełska 1/3. Numer tel. do szkoły to 228485386. Numer faksu: 228485386. Szkoła zawodowa mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową ZSZ można odwiedzić pod adresem www.zsbelska.of.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 01576955900000.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są realizowane tak jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, lecz wyłącznie w obszarze podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez słuchacza. W szkole o profilu zawodowym największy nacisk położono na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przypisanego na naukę zawodu. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 201 placówek).

Mapa