Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23


Informacje ogólne

Adres Szczęśliwicka 46
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-353
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 01576570000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 23 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Szczęśliwicka 46. ZSZ mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 01576570000000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w zakresie podstawowym. Kursant zdobywa wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na praktykę zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile wychowanek podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 31 szkoł zawodowych, a województwo mazowieckie - 201. Na 2415 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół zawodowych (77,9 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 91,36 (18364 uczniów na 201 placówek).

Mapa