Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie


Najważniejsze informacje - Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie

Patron Maria Bratkowska

Adres Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie

Kazimierzowska 60
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-543
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie

228496218
Regon 01576966000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Odzieżowe I Fryzjerskie mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Kazimierzowska 60. Numer tel. do technikum to 228496218. Numer faksu: 228496218. Szkoła średnia o profilu technicznym znajduje się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technicznej szkoły ponadgimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zso.edu.pl. Szkoła średnia o profilu technicznym funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01576966000000.

Wychowanek szkoły średniej o profilu technicznym musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym będą wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zaliczeniu egzaminu maturalnego.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 490, z czego 456 to kursantki, a 34 to uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 kursantów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 86 38,20 % -
język polski pisemny podstawowy 86 52,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 56,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 85 56,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 38,20 % 179 (z 238) 179 (z 238) 179 (z 238) 528 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 52,50 % 107 (z 238) 107 (z 238) 107 (z 238) 258 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 56,00 % 71 (z 126) 71 (z 126) 71 (z 126) 142 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 56,70 % 178 (z 234) 178 (z 234) 178 (z 234) 414 (z 767)

Mapa