Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 3


Informacje ogólne

Adres Gierymskiego 7
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna
Telefon 322314201
Fax 322314201
Strona
Regon 24093998400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 10
Liczba uczennic 5
Liczba uczniów 5

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Nr 3 mieści się w miejscowości Gliwice pod adresem Gierymskiego 7. Numer telefonu do placówki to 322314201. Fax: 322314201. Placówka mieści się na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową placówki odwiedzimy pod adresem www.zso7-gliwice.pl. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 24093998400000.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce to 10, z czego 5 to uczennice, a 5 to słuchacze. Powiat gliwice ma zarejestrowane 115 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo śląskie - 1742. Na 613 uczniów w powiecie przypada 115 innych placówek edukacyjnych (5,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 8,25 (14365 słuchaczy na 1742 placówek).

Mapa