Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

BOLESŁAWA CHROBREGO 13
Miejscowość Międzychód
Kod pocztowy 64-400
Gmina Międzychód
Powiat międzychodzki
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

957482723
Strona
Regon 63982410800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 mieści się w miejscowości Międzychód pod adresem BOLESŁAWA CHROBREGO 13. Nr tel. do szkoły zawodowej to 957482723. Faks: 957481302. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Międzychód, powiat międzychodzki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym odwiedzimy pod adresem www.zs2miedzychod.prv.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 63982410800000.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, lecz wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach o profilu zawodowym można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez ucznia. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje minimum 60% całkowitego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 274, z czego 78 stanowiły słuchaczki, a 196 to kursanci. Powiat międzychodzki ma zarejestrowane 2 szkoły zawodowe, a województwo wielkopolskie - 179. Na 289 uczniów w powiecie przypada 2 innych szkół zawodowych (144,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa