Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Marcinkowskiego 26
Miejscowość Międzyrzecz
Kod pocztowy 66-300
Gmina Międzyrzecz
Powiat międzyrzecki
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

957429575
Strona
Regon 21126007700000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Międzyrzecz pod adresem Marcinkowskiego 26. Nr tel. do szkoły zawodowej to 957429575. Fax: 957429575. Szkoła o profilu zawodowym mieści się na terenie gminy Międzyrzecz, powiat międzyrzecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zsb-miedzyrzecz.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa widnieje w rejestrze pod numerem 21126007700000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są nauczane tak jak w szkole licealnej i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zdobywa wykształcenie i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ szczególny nacisk kładzie się na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przydzielonego na praktykę zawodową. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również uzupełniać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba słuchaczy uczących się w placówce wynosiła 171, z czego 52 stanowiły słuchaczki, a 119 to uczniowie. Powiat międzyrzecki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo lubuskie - 69. Na 344 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (86 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów na 69 placówek).

Mapa