Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Stefan Biedrzycki

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Aleja Wolności 7
Miejscowość Strzelce Krajeńskie
Kod pocztowy 66-500
Gmina Strzelce Krajeńskie
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

957631145
Strona
Regon 21123974688221
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Strzelce Krajeńskie pod adresem Aleja Wolności 7. Numer tel. do szkoły to 957631145. Numer fax: 957631147. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Witrynę internetową zasadniczej szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem zsckustrzelce.neostrada.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 21123974688221.

Szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i technikum, jednak tylko w obszarze podstawowym. Uczeń zdobywa edukację i umiejętności praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez ucznia. W ZSZ największy nacisk położono na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na naukę zawodu. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje praktyczne, o ile kursant przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, jak również podwyższać swoje kompetencje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających naukę w placówce to 192, z czego 64 stanowiły kursantki, a 128 to uczniowie. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo lubuskie - 69. Na 421 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (105,25 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów na 69 placówek).

Mapa