Publiczne Przedszkole


Najważniejsze informacje - Publiczne Przedszkole

Adres Publiczne Przedszkole

Kopernika 16
Miejscowość Drezdenko
Kod pocztowy 66-530
Gmina Drezdenko
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Przedszkole

957621194
Regon 21123665300000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Przedszkole znajduje się w miejscowości Drezdenko pod adresem Kopernika 16. Numer telefonu do przedszkola to 957621194. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na terenie gminy Drezdenko, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 21123665300000.

Do jednostek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba dzieci pobierających naukę w placówce była równa 334, z czego 164 to uczennice, a 170 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 21 nauczycieli, z czego 20 w pełnym wymiarze godzin oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 20. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 8 przedszkoli, a województwo lubuskie - 273. Na 1059 uczniów w powiecie przypada 8 innych przedszkoli (132,38 na placówkę), a średnia w województwie to 82,67 (22568 przedszkolaków na 273 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Drezdenko: 5
  • w gminie Drezdenko: 12
  • powiat strzelecko-drezdenecki: 29
  • województwo lubuskie: 440

Mapa