Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Adres Gimnazjum

Armii Krajowej 2
Miejscowość Milicz
Kod pocztowy 56-300
Gmina Milicz
Powiat milicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

713840745
Strona
Regon 93268630300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum mieści się w miejscowości Milicz pod adresem Armii Krajowej 2. Telefon do szkoły to 713840745. Fax: 713831698. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Milicz, powiat milicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Serwis www placówki gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.soswmilicz.republika.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 93268630300000.

Edukacja w jednostce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym sprawdzianem umiejętności przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części testu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat osiąga z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maks. osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość gimnazjalistów uczących się w placówce wynosiła 26, z czego 11 stanowiły gimnazjalistki, a 15 to chłopcy. Powiat milicki ma zarejestrowane 10 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1064 uczniów w powiecie przypada 10 innych gimnazjów (106,4 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Mapa