Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Lipkach Wielkich


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Lipkach Wielkich

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Lipkach Wielkich

Szosowa 109
Miejscowość Lipki Wielkie
Kod pocztowy 66-431
Gmina Santok
Powiat gorzowski
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Lipkach Wielkich

957312378
Strona
Regon 21119445200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Lipkach Wielkich znajduje się w miejscowości Lipki Wielkie pod adresem Szosowa 109. Telefon do szkoły to 957312378. Faks: 957312378. Szkoła zawodowa funkcjonuje na terenie gminy Santok, powiat gorzowski , województwo lubuskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły o profilu zawodowym można odwiedzić pod adresem [email protected]. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 21119445200000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym edukacja trwa trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. ZSZ kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności praktyczne, o ile wychowanek przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, lub uzupełniać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów uczących się w placówce wynosiła 20, z czego 11 stanowiły uczennice, a 9 to kursanci. Powiat gorzowski ma zarejestrowane 3 szkoły zawodowe, a województwo lubuskie - 69. Na 230 uczniów w powiecie przypada 3 innych szkół zawodowych (76,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 69 placówek).

Mapa