Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna


Najważniejsze informacje - Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Patron Janusz Korczak

Adres Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

Kościuszki 28
Miejscowość Strzelce Krajeńskie
Kod pocztowy 66-500
Gmina Strzelce Krajeńskie
Powiat strzelecko-drezdenecki
Województwo lubuskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna

957631105
Strona
Regon 21127179600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna znajduje się w miejscowości Strzelce Krajeńskie pod adresem Kościuszki 28. Telefon do szkoły zawodowej to 957631105. Nr faksu: 957631105. ZSZ ma lokalizację na terenie gminy Strzelce Krajeńskie, powiat strzelecko-drezdenecki , województwo lubuskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową ZSZ odwiedzimy pod adresem www.soswstrzelce.nets.pl. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 21127179600000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale tylko w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu ilość umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W ZSZ główny nacisk położono na edukację zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na kształcenie zawodowe. Praktyczna nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym można ukończyć zdobywając jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do nieobligatoryjnego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także uzupełniać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku całkowita liczba kursantów uczęszczających na lekcje w placówce to 30, z czego 15 stanowiły słuchaczki, a 15 to kursanci. Powiat strzelecko-drezdenecki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo lubuskie - 69. Na 421 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (105,25 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 83,9 (5789 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 69 placówek).

Mapa