Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Patron Powstańców Wielkopolskich 1918-1919

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Sikorskiego 15
Miejscowość Krzyż Wielkopolski
Kod pocztowy 64-761
Gmina Krzyż Wielkopolski
Powiat czarnkowsko-trzcianecki
Województwo wielkopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

672564076
Strona
Regon 57204422400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa mieści się w miejscowości Krzyż Wielkopolski pod adresem Sikorskiego 15. Telefon do szkoły to 672564076. Faks: 672564010. Zasadnicza szkoła zawodowa ma lokalizację na obszarze gminy Krzyż Wielkopolski, powiat czarnkowsko-trzcianecki , województwo wielkopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Serwis www szkoły zawodowej można odwiedzić pod adresem www.zs-krzyz.pl. Szkoła o profilu zawodowym znajduje się w rejestrze pod numerem 57204422400000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauczania w zakresie kształcenia ogólnego oraz praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i szkole średniej technicznej, ale wyłącznie w zakresie podstawowym. Młodzież zyskuje edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można zdobywać kwalifikacje w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ edukacja zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu ilość kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do uzyskania przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% całego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kompetencje zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobligatoryjnego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 138, z czego 36 to uczennice, a 102 to uczniowie. Powiat czarnkowsko-trzcianecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo wielkopolskie - 179. Na 652 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (81,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 132,31 (23684 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 179 placówek).

Mapa