Technikm Nr 2


Informacje ogólne

Adres Okrzei 20
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-100
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Telefon 322315309
Fax 322313653
Strona
Regon 27199504000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 319
Liczba uczennic 140
Liczba uczniów 179

Technikm Nr 2 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Okrzei 20. Numer telefonu do szkoły to 322315309. Nr fax: 322313653. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową szkoły średniej technicznej można znaleźć pod adresem www.gce.gliwice.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 27199504000000.

Słuchacz technikum ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zaliczeniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 319, z czego 140 to słuchaczki, a 179 stanowili uczniowie. Powiat gliwice ma zarejestrowane 31 szkoł technicznych, a województwo śląskie - 381. Na 3544 uczniów w powiecie przypada 31 innych technicznych szkół ponadgimnazjalnych (114,32 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 169,63 (64630 wychowanków na 381 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny podstawowy 50 47,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 51 60,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 67 48,80 % -
język polski pisemny podstawowy 67 49,40 % -
język polski ustny podstawowy 65 62,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny podstawowy 47,70 % 22 (z 39) 22 (z 39) 22 (z 39) 463 (z 646)
język angielski pisemny podstawowy 60,30 % 23 (z 39) 23 (z 39) 23 (z 39) 327 (z 652)
matematyka pisemny podstawowy 48,80 % 17 (z 40) 17 (z 40) 17 (z 40) 247 (z 639)
język polski pisemny podstawowy 49,40 % 25 (z 39) 25 (z 39) 25 (z 39) 315 (z 644)
język polski ustny podstawowy 62,30 % 24 (z 39) 24 (z 39) 24 (z 39) 429 (z 641)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr