Lxxxviii Lo Im. Michała Konarskiego


Najważniejsze informacje - Lxxxviii Lo Im. Michała Konarskiego

Patron Michał Konarski

Adres Lxxxviii Lo Im. Michała Konarskiego

Okopowa 55a
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-043
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Regon 01575770500000
Organ prowadzący Gmina

Lxxxviii Lo Im. Michała Konarskiego znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Okopowa 55a. Szkoła licealna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Liceum posiada wpis w rejestrze pod numerem 01575770500000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita liczba licealistów uczących się w placówce wynosiła 368, z czego 176 to wychowanki, a 192 stanowili uczniowie. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), a średnia w województwie to 121,96 (96715 uczniów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 1 47,00 % -
język polski pisemny podstawowy 82 51,10 % -
matematyka pisemny podstawowy 81 57,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 80 64,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 47,00 % 87 (z 126) 87 (z 126) 87 (z 126) 209 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 51,10 % 114 (z 238) 114 (z 238) 114 (z 238) 294 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 57,50 % 98 (z 238) 98 (z 238) 98 (z 238) 231 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 64,10 % 147 (z 234) 147 (z 234) 147 (z 234) 291 (z 767)

Mapa