Liceum Profilowane "blok"


Najważniejsze informacje - Liceum Profilowane "Blok"

Adres Liceum Profilowane "Blok"

BATOREGO 37/41
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna
Regon 87022727600002
Organ prowadzący BLOK sp. z o.o.

Liceum Profilowane "blok" mieści się w miejscowości Toruń pod adresem BATOREGO 37/41. Liceum ma lokalizację na obszarze gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem zarządzającym jest spółka prawa handlowego. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 87022727600002. Instytucja rejestracyjna dla Liceum Profilowane "blok" to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie niektóre przedmioty wykładane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, absolwent może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagana jest zdana matura). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 44, z czego 21 stanowiły uczennice, a 23 to licealiści. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół licealnych (190,56 na placówkę), a średnia w województwie to 92,86 (32129 wychowanków w wieku licealnym na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 4 27,00 % -
język polski pisemny podstawowy 4 31,80 % -
język polski ustny podstawowy 4 57,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 46,00 % -
język angielski ustny podstawowy 65,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 27,00 % 29 (z 35) 29 (z 35) 29 (z 35) 266 (z 329)
język polski pisemny podstawowy 31,80 % 32 (z 35) 32 (z 35) 32 (z 35) 306 (z 330)
język polski ustny podstawowy 57,50 % 27 (z 35) 27 (z 35) 27 (z 35) 256 (z 329)
język angielski pisemny podstawowy 46,00 % 29 (z 35) 29 (z 35) 29 (z 35) 237 (z 316)
język angielski ustny podstawowy 65,00 % 13 (z 35) 13 (z 35) 13 (z 35) 81 (z 314)

Mapa