Vii Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Vii Liceum Ogólnokształcące

Patron Wanda Szuman

Adres Vii Liceum Ogólnokształcące

Batorego 39b
Miejscowość Toruń
Kod pocztowy 87-100
Gmina miasto Toruń
Powiat Toruń
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Vii Liceum Ogólnokształcące

566238323
Regon 87000102300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Vii Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Toruń pod adresem Batorego 39b. Numer telefonu do liceum to 566238323. Numer faksu: 563238323. Liceum znajduje się na terenie gminy Toruń, powiat Toruń , województwo kujawsko-pomorskie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Witrynę internetową liceum odwiedzimy pod adresem www.viilo.torun.pl. Szkoła licealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 87000102300000.

Wychowankowie gimnazjum po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały także klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów uczęszczających na lekcje w placówce to 411, z czego 295 stanowiły licealistki, a 116 to licealiści. W liceum jest zatrudnionych łącznie 53 nauczycieli, z czego 37 w pełnym wymiarze godzin oraz 16 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 2,31. Powiat toruń ma zarejestrowane 32 licea, a województwo kujawsko-pomorskie - 346. Na 6098 uczniów w powiecie przypada 32 innych licealnych szkół średnich (190,56 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 92,86 (32129 licealistów na 346 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Toruń: 43
  • w gminie Toruń: 43
  • powiat Toruń: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 36,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 42,00 % -
język polski pisemny podstawowy 145 53,10 % -
język polski ustny podstawowy 145 62,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 145 57,00 % -
język angielski ustny podstawowy 70,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 74,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 36,50 % 22 (z 24) 22 (z 24) 22 (z 24) 155 (z 195)
język niemiecki pisemny podstawowy 42,00 % 19 (z 24) 19 (z 24) 19 (z 24) 141 (z 195)
język polski pisemny podstawowy 53,10 % 13 (z 35) 13 (z 35) 13 (z 35) 108 (z 330)
język polski ustny podstawowy 62,40 % 22 (z 35) 22 (z 35) 22 (z 35) 211 (z 329)
matematyka pisemny podstawowy 57,00 % 12 (z 35) 12 (z 35) 12 (z 35) 78 (z 329)
język angielski ustny podstawowy 70,30 % 10 (z 35) 10 (z 35) 10 (z 35) 61 (z 314)
język angielski pisemny podstawowy 74,00 % 9 (z 35) 9 (z 35) 9 (z 35) 57 (z 316)

Mapa