Zasadnicza Szkoła Zawodowa"praktyk"s.c


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa"Praktyk"S.c

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa"Praktyk"S.c

Marcinkowicka 9
Miejscowość Chełmiec
Kod pocztowy 33-395
Gmina Chełmiec
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa"Praktyk"S.c

184431966
Regon 12097815800000
Organ prowadzący Tadeusz Wiśniowski , Stanisław Mróz

Zasadnicza Szkoła Zawodowa"praktyk"s.c znajduje się w miejscowości Chełmiec pod adresem Marcinkowicka 9. Telefon do szkoły to 184431966. ZSZ mieści się na obszarze gminy Chełmiec, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. ZSZ figuruje w rejestrze pod numerem 12097815800000. Instytucja rejestracyjna dla Zasadnicza Szkoła Zawodowa"praktyk"s.c to powiat ziemski.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej nauka zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do zdobycia przez ucznia. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. W związku z tym w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przeznaczonego na praktykę zawodową. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje umiejętności zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo małopolskie - 183. Na 627 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (78,38 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 96,61 (17679 uczniów na 183 placówek).

Mapa