Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Przy Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości


Najważniejsze informacje - Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Przy Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości

Adres Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Przy Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości

RYNEK 11
Miejscowość Nowy Sącz
Kod pocztowy 33-300
Gmina miasto Nowy Sącz
Powiat Nowy Sącz
Województwo małopolskie
Typ Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
Uprawnienia niepubliczna

Telefon Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Przy Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości

184437521
Regon 00076002400000
Organ prowadzący CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Przy Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości znajduje się w miejscowości Nowy Sącz pod adresem RYNEK 11. Numer telefonu do placówki to 184437521. Numer faksu: 184437707. Placówka mieści się na terytorium gminy Nowy Sącz, powiat Nowy Sącz , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest związek rzemiosła polskiego. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 00076002400000. Jednostka rejestrująca dla Rzemieślnicze Centrum Szkolenia Zawodowego Przy Cechu Rzemiosł Różnych I Przedsiębiorczości to miasto na prawach powiatu.

Powiat nowy sącz ma zarejestrowane 60 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo małopolskie - 1461. Na 580 uczniów w powiecie przypada 60 innych placówek edukacyjnych (9,67 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 8,08 (11809 słuchaczy na 1461 placówek).

Mapa

inne