Vi Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Vi Liceum Ogólnokształcące

Patron Tadeusz Reytan

Adres Vi Liceum Ogólnokształcące

Wiktorska 30/32
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-587
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Vi Liceum Ogólnokształcące

228441368
Regon 00079893700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Vi Liceum Ogólnokształcące mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Wiktorska 30/32. Numer tel. do szkoły to 228441368. Numer fax: 226462780. Szkoła licealna funkcjonuje na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej odwiedzimy pod adresem reytan.edu.pl. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 00079893700000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby uczyć się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, absolwent może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna ilość licealistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 553, z czego 271 to licealistki, a 282 stanowili licealiści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych liceów (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 177 65,10 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 1 76,00 % -
matematyka pisemny podstawowy 177 92,30 % -
język angielski pisemny podstawowy 173 94,20 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 96,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 65,10 % 26 (z 238) 27 (z 238) 26 (z 238) 48 (z 778)
język niemiecki pisemny podstawowy 76,00 % 47 (z 126) 47 (z 126) 47 (z 126) 69 (z 368)
matematyka pisemny podstawowy 92,30 % 3 (z 238) 3 (z 238) 3 (z 238) 3 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 94,20 % 26 (z 234) 26 (z 234) 26 (z 234) 28 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 96,00 % 20 (z 99) 20 (z 99) 20 (z 99) 23 (z 395)

Mapa