Xlix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Najważniejsze informacje - Xlix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Patron Johann Wolfgang Goethe

Adres Xlix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

Fryderyka Joliot Curie 14
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-646
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Xlix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi

228441321
Regon 00079900300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Xlix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Fryderyka Joliot Curie 14. Numer telefonu do liceum to 228441321. Nr fax: 226468140. Liceum znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www liceum znajdziemy pod adresem www.lo49.pol.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00079900300000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 543, z czego 287 stanowiły uczennice, a 256 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 36 w pełnym wymiarze godzin oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 156 57,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 156 74,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 28 86,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 128 89,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 57,40 % 72 (z 238) 72 (z 238) 72 (z 238) 152 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 74,00 % 45 (z 238) 45 (z 238) 45 (z 238) 86 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 86,10 % 31 (z 126) 31 (z 126) 31 (z 126) 46 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 89,10 % 50 (z 234) 50 (z 234) 50 (z 234) 65 (z 767)

Mapa