Xlix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi


Informacje ogólne

Patron Johann Wolfgang Goethe
Adres Fryderyka Joliot Curie 14
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-646
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna
Telefon 228441321
Fax 226468140
Strona
Regon 00079900300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu
Całkowita liczba uczniów 543
Liczba uczennic 287
Liczba uczniów 256
Całkowita liczba nauczycieli 52
Nauczyciele - pełen etat 36
Nauczyciele - pół etatu 16

Xlix Liceum Ogólnokształcące Z Oddziałami Dwujęzycznymi mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Fryderyka Joliot Curie 14. Numer telefonu do liceum to 228441321. Nr fax: 226468140. Liceum znajduje się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www liceum znajdziemy pod adresem www.lo49.pol.pl. Liceum funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00079900300000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 543, z czego 287 stanowiły uczennice, a 256 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 52 nauczycieli, z czego 36 w pełnym wymiarze godzin oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,25. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych jednostek licealnych (176,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 156 57,40 % -
matematyka pisemny podstawowy 156 74,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 28 86,10 % -
język angielski pisemny podstawowy 128 89,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 57,40 % 72 (z 238) 72 (z 238) 72 (z 238) 152 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 74,00 % 45 (z 238) 45 (z 238) 45 (z 238) 86 (z 784)
język niemiecki pisemny podstawowy 86,10 % 31 (z 126) 31 (z 126) 31 (z 126) 46 (z 368)
język angielski pisemny podstawowy 89,10 % 50 (z 234) 50 (z 234) 50 (z 234) 65 (z 767)

Mapa