X Liceum Ogólnokształcące Im. Królowej Jadwigi


Najważniejsze informacje - X Liceum Ogólnokształcące Im. Królowej Jadwigi

Patron im. Królowej Jadwigi

Adres X Liceum Ogólnokształcące Im. Królowej Jadwigi

Woronicza 8
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-625
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon X Liceum Ogólnokształcące Im. Królowej Jadwigi

228540910
Regon 00079894300000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

X Liceum Ogólnokształcące Im. Królowej Jadwigi znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Woronicza 8. Nr tel. do liceum to 228540910. Nr fax: 228540911. Szkoła licealna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Serwis www szkoły licealnej znajdziemy pod adresem www.krolowka.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00079894300000.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Powstały również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów pobierających edukację w placówce to 541, z czego 268 to licealistki, a 273 to uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 48 nauczycieli, z czego 32 na cały etat oraz 16 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2. Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych licealnych szkół średnich (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 140 58,60 % -
matematyka pisemny podstawowy 140 71,70 % -
język angielski pisemny podstawowy 139 88,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 98,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 58,60 % 64 (z 238) 64 (z 238) 64 (z 238) 133 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 71,70 % 50 (z 238) 50 (z 238) 50 (z 238) 103 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 88,00 % 55 (z 234) 55 (z 234) 55 (z 234) 71 (z 767)
język rosyjski pisemny podstawowy 98,00 % 10 (z 99) 10 (z 99) 10 (z 99) 14 (z 395)

Mapa