Gimnazjum 150


Najważniejsze informacje - Gimnazjum 150

Adres Gimnazjum 150

Różana 22/24
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-569
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum 150

226354427
Regon 01585478500000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum 150 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Różana 22/24. Numer tel. do szkoły to 226354427. Faks: 226534427. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Portal internetowy szkoły gimnazjalnej można znaleźć pod adresem www.gimnazjum150.zn.pl. Gimnazjum widnieje w rejestrze pod numerem 01585478500000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki sprawdzianu umiejętności są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku laureat otrzymuje z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 96, z czego 33 stanowiły gimnazjalistki, a 63 to chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 19 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,2 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających na pół etatu to 0,9. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych gimnazjów (150,65 na placówkę), a średnia w województwie to 149,6 (150050 uczniów na 1003 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-13.995.665.66
2006-15.975.065.06
2007-24.46.226.22
2008-11.015.455.45
2009-174.194.19
2010-16.544.184.18
2011-15.924.484.48
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-18.915.215.21
2006-19.336.086.08
2007-20.015.945.94
2008-11.525.595.59
2009-19.984.894.89
2010-21.494.84.8
2011-19.434.554.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa