Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Alfa


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Alfa

Adres Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Alfa

Madalińskiego 22
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-513
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Alfa

606730580
Regon 01073080200086
Organ prowadzący Alicja Bernaś-Kostynowicz

Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Alfa znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Madalińskiego 22. Numer telefonu do szkoły to 606730580. Liceum mieści się na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest przedsiębiorstwa osób fizycznych. Stronę internetową szkoły licealnej znajdziemy pod adresem szkola-internetowa.edu.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 01073080200086. Jednostka rejestracyjna dla Niepubliczne Internetowe Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych Alfa to miasto na prawach powiatu.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty nauczane są w języku obcym. Licealiści z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 224 licea, a województwo mazowieckie - 793. Na 39583 uczniów w powiecie przypada 224 innych szkół licealnych (176,71 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 121,96 (96715 licealistów na 793 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 142 72,70 % -
język polski pisemny podstawowy 142 56,60 % -
język angielski pisemny podstawowy 5 92,80 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 3 69,00 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 84,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 72,70 % 202 (z 238) 202 (z 238) 202 (z 238) 613 (z 784)
język polski pisemny podstawowy 56,60 % 227 (z 238) 227 (z 238) 227 (z 238) 719 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 92,80 % 177 (z 234) 177 (z 234) 177 (z 234) 409 (z 767)
język niemiecki pisemny podstawowy 69,00 % 53 (z 126) 53 (z 126) 53 (z 126) 86 (z 368)
język rosyjski pisemny podstawowy 84,00 % 36 (z 99) 36 (z 99) 36 (z 99) 68 (z 395)

Mapa