Gimnazjum Specjalne Nr 135


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Nr 135

Adres Gimnazjum Specjalne Nr 135

Różana 22/24
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-569
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Nr 135

228450571
Regon 01608878400000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Gimnazjum Specjalne Nr 135 mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Różana 22/24. Numer tel. do szkoły to 228450571. Numer faksu: 228450571. Szkoła gimnazjalna działa na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01608878400000.

Pobieranie nauki w placówce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie placówki gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego zaświadczenia uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maks. osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość gimnazjalistów pobierających edukację w placówce to 33, z czego 13 to dziewczynki, a 20 stanowili gimnazjaliści. Powiat warszawa ma zarejestrowane 232 gimnazja, a województwo mazowieckie - 1003. Na 34950 uczniów w powiecie przypada 232 innych jednostek gimnazjalnych (150,65 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 149,6 (150050 dzieci w wieku gimnazjalnym na 1003 placówek).

Mapa

gimnazjum