Szkola Podstawowa Nr 157


Najważniejsze informacje - Szkola Podstawowa Nr 157

Patron Adam Mickiewicz

Adres Szkola Podstawowa Nr 157

Kazimierzowska 16
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-589
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkola Podstawowa Nr 157

228441608
Regon 00080205300000
Organ prowadzący Gmina

Szkola Podstawowa Nr 157 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kazimierzowska 16. Nr tel. do szkoły to 228441608. Fax: 228441608. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp157.edupage.org. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00080205300000.

Szkola Podstawowa Nr 157 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 310, z czego 141 stanowiły uczennice, a 169 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,21. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa