Szkola Podstawowa Nr 157


Informacje ogólne

Patron Adam Mickiewicz
Adres Kazimierzowska 16
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 02-589
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 228441608
Fax 228441608
Strona
Regon 00080205300000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 310
Liczba uczennic 141
Liczba uczniów 169
Całkowita liczba nauczycieli 42
Nauczyciele - pełen etat 23
Nauczyciele - pół etatu 19

Szkola Podstawowa Nr 157 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Kazimierzowska 16. Nr tel. do szkoły to 228441608. Fax: 228441608. Instytucja edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej można odwiedzić pod adresem www.sp157.edupage.org. Jednostka szkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 00080205300000.

Szkola Podstawowa Nr 157 rekrutuje dzieci szkolne w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Dzieci z klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy cenzurek szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia szkoły w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu szkoły podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów uczących się w placówce to 310, z czego 141 stanowiły uczennice, a 169 to uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 42 nauczycieli, z czego 23 na cały etat oraz 19 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,14 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 1,21. Powiat warszawa ma zarejestrowane 291 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 85467 uczniów w powiecie przypada 291 innych szkół podstawowych (293,7 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa